مسابقه سال ۹۶ - ۹۷

مهدی خانمحمدی   ۰۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۵۲

باسلام درود فراوان به خانواده بزرگ دوستداران کبوتر مسافتی سال ۹۶...۹۷ کلوپ کرمانشاه ۳ مسابقه برگزار نمود با ۲۱ مربی مسافتهای ۲۰۰ هوایی ۳۱۵ هوایی شهر ساوه ۴۳۴ شهر ورامین فتح نموده تایم رکرد ۷:۱۵ ساعت با موفقیت وجشن اختتامیه با حضور مدیر کلوپهای خرم اباد اسد اباد همدان برگزار گردید درتاریخ ۲/۱۵ جشن انجام شد به امید مسابقه سال جدید خدمتگزار کلوپ کرمانشاه مهدی خانمحمدی