قوانین کلوپ کبوتران مسافتی کرمانشاه

قوانین کلوپ برای مربیهای مسابقه دهنده با مدیریت مهدی خانمحمدی ..دریک بام میتواند ۳مربی شرکت کند با کبوتر دارای پلاک.درتاریخی که اعلام میشود ثبت نام مسابقه انجام شود دریر این صورت برای مربی جریمه درنظر گرفته میشود دوستانی که ثبت نام کرده اند ۱۱۰هزار بابت شهریه پرداخت میکنند در دو مرحله که آن پول برای مخارج مسابقه و مابقی با پول ورودی مسابقه برای جاییزه کنار گذاشته میشود..

آخرین بروزرسانی در ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۲